JJ2S - Zasada działania

Przedstawione na stronie rozwiązania są treścią patentu nr P 350598 Jędrzeja Jacka Synakiewicza zgłoszonego 9 września 2001 r. w Urzędzie Patentowym RP. Publikacja zgłoszenia ukazała się w 2003 r. w numerze 10 Biuletynu Urzędu Patentowego pt. "Tłokowy, spalinowy silnik dwusuwowy".

10 nr Biuletynu Urzędu Patentowego
(fragment dot. prezentowanego wynalazku)